Nieuws

Afsprakenkader met Tweede Kamer vernieuwd

Afsprakenkader met Tweede Kamer vernieuwd

Het bestuur van de VOP heeft een nieuw afsprakenkader met de Tweede Kamer  afgesproken. In dit afsprakenkader zijn de VOP en de Tweede Kamer overeengekomen welke facilitaire en ambtelijke ondersteuning de VOP krijgt. Het nieuwe afsprakenkader was nodig omdat de huidige afspraken liepen tot 1 november 2023. De nieuwe afspraken hebben geen  gefixeerde einddatum, maar zijn geldig tot wederopzegging. Het bestuur van de VOP is verheugd over de nieuwe afspraken die een goede ondersteuning van de activiteiten van de vereniging mogelijk maken. Het afsprakenkader is voor leden hier in te zien.