Over ons

De Vereniging van Oud-Parlementariërs (VOP) bestaat uit oud-leden van de Staten-Generaal en het Europees Parlement. De vereniging heeft tot doel de band die oud-leden tijdens hun lidmaatschap hebben opgebouwd te behouden en te versterken. De VOP organiseert enkele keren per jaar bijeenkomsten voor haar leden. De Voorjaarsbijeenkomst vindt plaats ergens in het land, de Najaarsbijeenkomst altijd in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. Het gaat daarbij in beide gevallen om bezoeken aan interessante instellingen, met lezingen en gedachtewisselingen over thema’s die allen raken. Sprekers uit politieke, maatschappelijke of journalistieke kring ondersteunen de gesprekken. De VOP is lid van de Europese koepelvereniging van oud-parlementariërs (FP-AP) en participeert actief in die vereniging. In 2024 telt de vereniging ongeveer 400 leden.

Ledenblad Nestor

Verder geeft de VOP vier keer per jaar het ledenblad ‘Nestor’ uit. Dit blad is ook te lezen via deze website.

Rechtspositie oud-kamerleden

De vereniging waakt via een door haar ingestelde Commissie Rechtspositie over de belangen van de leden zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).


Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging: Anne Lize van der Stoel, alecvdstoel@me.com