Nieuws

Beleidsplan 2022-2025

Het bestuur heeft een start gemaakt met het komen tot een nieuw meerjarig
beleidsplan voor de VOP. Omdat besloten was in de startfase gesprekken te
voeren met groepen leden, moest deze start uitgesteld worden door de
Covid-maatregelen. Een aantal leden is rechtstreeks benaderd om deel te
nemen aan zulke gesprekken. Als andere leden daar ook op eigen initiatief
aan deel willen nemen, wordt gevraagd dat door te geven aan de secretaris
(ariedejong@hetnet.nl). Het is ook mogelijk om via een mailbericht
opmerkingen, wensen en ideeën door te geven

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen