Nieuws

Commotie over Rijkspas oud-leden Tweede Kamer

Commotie over Rijkspas oud-leden Tweede Kamer

Deze week bleek tot verrassing van het bestuur van de VOP dat dinsdag 2 november jl. een motie Arib c.s. is aangenomen met de opdracht aan het Presidium om de Rijkspas voor oud-leden van de Tweede Kamer de facto af te schaffen. Dat die motie er lag was het VOP-bestuur onbekend, de indieners hebben geen  contact gezocht met de VOP. Dat er wat speelde werd in juni duidelijk uit een artikel in de Volkskrant. Dat was voor het bestuur om in het overleg met de Griffier van de Tweede Kamer de zorgen te uiten. Die vroeg ons het standpunt van de VOP via een brief kenbaar te maken, waarbij zij er voor zou zorgen dat niet voordien al beslissingen hierover zouden worden genomen in het Presidium.
De invalshoek bij de kwestie is  het ongenoegen dat veel oud-politici in de een of andere vorm optreden als lobbyist en belangenbehartiger. Lobbyisten en belangenbehartigers die minder gemakkelijk het gebouw van de Tweede Kamer kunnen binnenkomen voelen zich benadeeld en hebben een gewillig oor bij Kamerleden. Dat vervolgens alle oud-leden van het parlement met een maatregel worden geconfronteerd stelt het bestuur teleur.
Het bestuur beraadt zich op mogelijkheden om tegenwicht te geven.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen