Nieuws

Ledenvergadering stemt in met bestuurswisselingen

Ledenvergadering stemt in met bestuurswisselingen

 

Op 3 november 2021 is Jan Kees Wiebenga door de Ledenvergadering van de VOP gekozen tot voorzitter. Hij volgt Siepie de Jong op, die deze functie 3 jaar heeft vervuld, na 8 jaar vice-vooritter te zijn geweest. Door zijn verkiezing kwam de portefeuille vacant van internationaal secretaris, die Jan Kees Wiebenga invulde. Tot opvolger in die positie koos de ledenvergadering Gerrit Valk. Verder werd Anne Lize van der Stoel herbenoemd tot algemeen bestuurslid.