Nieuws

Nieuwsbrief 26, 23 maart 2023

Nieuwsbrief Vereniging van Oud-Parlementariërs nr. 26

23-3-2023

Datum en thema Voorjaarsbijeenkomst 14 juni 2023

Op 14 juni is de Voorjaarsbijeenkomst van de VOP.  Deze keer bezoeken wij Breda, met een ontvangst op het stadhuis en een bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Gastspreker luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif geeft een lezing over het thema ‘Aandachtspunten en Uitdagingen voor de Nederlandse krijgsmacht in de huidige turbulente tijd’, gevolgd door discussie. Bij de verplaatsing tussen beide locaties is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid in de Oude Kerk een bezoek te brengen aan het grafmonument van de Nassau ’s. Omdat we de KMA bezoeken geldt een wat zwaardere aanmeldingsprocedure. Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging en het programma met alle details. Dan kunt u zich (hopelijk in groten getale) opgeven voor deze Voorjaarbijeenkomst.

Bezoek TNO 11 mei 2023

Eerder kondigden wij al aan een bezoek aan TNO waar ‘Artificial Intelligence’ centraal zal staan. Deze bijeenkomst is op 11 mei 2023 van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur en zal plaatsvinden in Den Haag, in het gebouw van TNO naast het Centraal Station.

Overledenen

Ria Jaarsma

Op 23 februari is overleden Ria Jaarsma. Zij werd 80 jaar. Ria Jaarsma is 20 jaar lid geweest van de Eerste Kamer voor de PvdA, waarvan 1 jaar als fractievoorzitter. Zij was hoofdzakelijk actief op de beleidsterreinen onderwijs en sociale zaken.

Adri Duijvestein

Voormalig PvdA-politicus en VOP-lid Adri Duivesteijn is op 17 maart 2023 op 72-jarige leeftijd overleden Hij was van 1994 tot 2006 lid van de Tweede Kamer en in de periode 2013 tot 2015 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Voor die tijd was hij wethouder van Den Haag en na zijn vertrek uit de Tweede Kamer nogmaals wethouder, maar toen van Almere. Zijn verbondenheid met het openbaar bestuur en daar het verschil maken voor mensen die niet gemakkelijk eigen keuzes kunnen maken waren onmiskenbaar. Veel leden van onze vereniging hebben hem meegemaakt in de vele jaren dat hij deel uitmaakte van het parlement. Wij hebben hem leren kennen als een betrokken, authentieke en sympathieke collega, al waren er voor sommigen ook momenten van pittige confrontatie. In de Nestor die binnenkort verschijnt is een uitgebreid In Memoriam van Adrie Duijvestein opgenomen.

Dag van de Financiële Verhoudingen 2023

De Raad voor het Openbaar Bestuur organiseert op donderdagmiddag 20 april een bijeenkomst onder de naam:

Dag van de Financiële Verhoudingen 2023

Het centrale thema dit jaar is:

Een financieel fundament voor grote opgaven: Over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen

Via deze link vindt u alle informatie en kunt u zich opgeven

Zeer geheim

VOP-lid Klaas de Vries heeft een nieuwe thriller geschreven. De titel is ‘De geheimen van Blasio’.  Deze thriller is over enkele weken bij de boekhandel verkrijgbaar, en dan natuurlijk ook online bij Libris, Bol, en Amazon. Na de Tweede Wereldoorlog werd een geheime organisatie opgericht (O&I) om bij een eventuele bezetting van ons land gewapend verzet te plegen. In Blasio richt een generaal een nieuwe geheime organisatie op met het doel de capaciteit van onze defensie te verbeteren. Weer veel prominente leden. Maar dan komt hij om het leven, terwijl de organisatie langzaam maar zeker in troebel politiek water verzeild raakt.

U bestelt Blasio door overmaking van € 19,90 naar NL 57 RABO 0130 0120 09, t.n.v. Adviesbureau De Perifeer in Pijnacker, onder vermelding van het bezorgadres.