Nieuws

Nieuwsbrief 27, 4 mei 2023

Bezoek TNO 11 mei 2023
Eerder ontving u de uitnodiging voor een bezoek aan TNO, waar ‘Artificial
Intelligence’ centraal staat.
Voor deze bijeenkomst zijn nog plaatsen beschikbaar! De bijeenkomst is op 11
mei 2023 van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur en zal plaatsvinden in Den Haag, in
het gebouw van TNO naast het Centraal Station. U kunt zich opgeven door dit
kenbaar te maken aan Paul van der Kraan via p.vdkraan@tweedekamer.nl

Oproep tot behoud Parlement.com en Europa-nu.nl

Oproep van VOP aan voorzitters Staten-Generaal, en ministers van Binnenlandse
en Buitenlandse zaken

Het bestuur van de VOP heeft in een brief aan de voorzitters van Eerste en
Tweede Kamer en aan de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse zaken
een krachtig pleidooi gehouden voor het behoud van de websites Parlement.com
en Europa-nu.nl. In de brief noemt het bestuur de sites onmisbare
voorzieningen voor het vertrouwen in, en kennis over, democratie en
rechtsstaat in Nederland én Europa. Het bestuur roept op tot brede
ondersteuning van het Montesquieu Instituut, die beide sites vult en
onderhoudt. De brief is als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
De brief is een reactie op de oproep van VOP-lid Prof. Dr. Joop van den Berg.
Zijn brief is ook bijgevoegd. Wilt u zelf steun betuigen aan deze actie stuur dan
een bericht van instemming aan: l.weijs@montesquieu-instituut.nl.


Datum en thema Voorjaarsbijeenkomst 14 juni 2023

Op 14 juni 2023 is de Voorjaarsbijeenkomst van de VOP.  Deze keer bezoeken
wij Breda, met een ontvangst op het stadhuis en een bezoek aan de Koninklijke
Militaire Academie (KMA). Gastspreker luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif
geeft een lezing over het thema ‘Aandachtspunten en Uitdagingen voor de
Nederlandse krijgsmacht in de huidige turbulente tijd’, gevolgd door discussie.
Bij de verplaatsing tussen beide locaties is er voor geïnteresseerden de
mogelijkheid in de Oude Kerk een bezoek te brengen aan het grafmonument
van de Nassau ’s. Omdat we de KMA bezoeken geldt een wat zwaardere
aanmeldingsprocedure. Zeer binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging en
het programma met alle details. Dan kunt u zich (hopelijk in groten getale)
opgeven voor deze Voorjaarbijeenkomst. Zet de datum alvast in uw agenda!