Nieuws

Nieuwsbrief 28, 12 mei 2023

Nieuwsbrief 28, 12 mei 2023

Nieuwsbrief Vereniging van Oud-Parlementariërs nr. 28

12-5-2023

Geslaagd bezoek TNO 11 mei 2023

Op donderdag 11 mei hebben 26 leden van de VOP een geslaagd bezoek gebracht aan TNO in Den Haag. Professor Peter van Werkhoven, chief scientist van TNO, gaf een boeiende lezing over een uiterst actueel en belangwekkend onderwerp: Artificial Intelligence. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst verschijnt binnenkort op onze website. Op de foto ziet u de VOP-leden met op uiterst rechts Peter van Werkhoven.

Werkbezoek Artsen zonder Grenzen

Op 1 juni staat het volgende bezoek alweer op het programma. We zijn welkom bij Artsen zonder Grenzen. Directeur en VOP-lid Judith Sargentini zal ons hier ontvangen vanaf 15.30. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Datum en thema Voorjaarsbijeenkomst 14 juni 2023

Op 14 juni 2023 is de Voorjaarsbijeenkomst van de VOP. Deze keer bezoeken wij Breda, met een ontvangst op het stadhuis en een bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Gastspreker luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif geeft een lezing over het thema ‘Aandachtspunten en Uitdagingen voor de Nederlandse krijgsmacht in de huidige turbulente tijd’, gevolgd door discussie. Bij de verplaatsing tussen beide locaties is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid in de Oude Kerk een bezoek te brengen aan het grafmonument van de Nassau ’s. Omdat we de KMA bezoeken geldt een wat zwaardere aanmeldingsprocedure. De uitnodiging voor deze dag heeft u inmiddels ontvangen.

Overleden

Joop van den Berg

Op 4 mei 2023 is op 82-jarige leeftijd VOP-lid en voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Joop van den Berg overleden. Hij was van 1988 tot in mei 1994 Tweede Kamerlid namens de PvdA. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij lokaal en regionaal  bestuurlijk zeer actief. Hij was van 1987 tot 1988 en van 1970 tot 1974 Statenlid in Friesland Ook maakte hij deel uit van de gemeenteraden van Utingeradeel en Boarnsterhim. Als Kamerlid voerde Joop van den Berg het woord over defensie, midden- en kleinbedrijf en natuurbeheer.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven staat als lid van de V.O.P. Wilt u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangen? Beantwoord deze mail dan met in het onderwerpvak: uitschrijven. Reacties naar

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen