Nieuws

Nieuwsbrief 29, 7 juni 2023

Nieuwsbrief 29, 7 juni 2023

Nieuwsbrief Vereniging van Oud-Parlementariërs nr. 29

7-6-2023

 

Herinnering: Voorjaarsbijeenkomst 14 juni 2023

Op 14 juni 2023 is de Voorjaarsbijeenkomst van de VOP. Deze keer bezoeken wij Breda, met een ontvangst op het stadhuis en een bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Gastspreker luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif geeft een lezing over het thema ‘Aandachtspunten en Uitdagingen voor de Nederlandse krijgsmacht in de huidige turbulente tijd’, gevolgd door discussie. Bij de verplaatsing tussen beide locaties is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid in de Oude Kerk een bezoek te brengen aan het grafmonument van de Nassau’s. Inmiddels hebben zich 50 leden aangemeld. U kunt zich nog opgeven!

Uitnodiging Klankbordgroep Internationaal

De VOP is aangesloten bij de Europese Associatie van verenigingen van Oud-Parlementariërs (FP-AP). De FP-AP heeft het voornemen om dit najaar een colloquium te organiseren (in Lugano) over het thema Influences of climate change on migration and social policy (De invloeden van klimatologische veranderingen op migratie en sociaal beleid). Het colloquium zal plaatsvinden tussen 20 en 24 september. Het is mogelijk om, naast de voorzitter en de internationaal secretaris nog drie leden af te vaardigen en het ligt voor de hand die te kiezen uit de leden van de Klankbordgroep Internationaal. Dit is een informeel gremium van de VOP, dat openstaat voor elk lid dat belangstelling heeft voor internationale aangelegenheden.

Ter voorbereiding van het mogelijke colloquium ligt er nu een conceptresolutie voor, waarop de aangesloten organisaties, waaronder de VOP, amendementen kunnen indienen. Over de indiening van eventuele amendementen zal het bestuur een beslissing nemen. Het bestuur stelt het op prijs om zich daarover te laten adviseren door de Klankbordgroep Internationaal. Wanneer u geïnteresseerd bent om aan deze advisering bij te dragen, kunt u een uitnodiging ontvangen voor de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep zal bijeenkomen op donderdag 22 juni om 10.30 u in het gebouw van de Tweede Kamer (op het adres Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag). Voor deelname graag voor 15 juni aanmelden bij de ambtelijk secretaris Paul van der Kraan (email p.vdkraan@tweedekamer.nl). Tijdige aanmelding is noodzakelijk in verband met het reserveren van vergaderruimte.

Na aanmelding ontvangt u de thans voorliggende conceptresolutie. Daarnaast is er gelegenheid voor de aanwezige leden om  andere internationale thema’s aan de orde te stellen. Leden die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet meer ten tweede male te doen.

Werkbezoek Artsen zonder Grenzen

Het werkbezoek aan Artsen zonder Grenzen op 1 juni kon helaas niet doorgaan. Maar later in het jaar of begin volgend jaar volgt de herkansing. We houden u op de hoogte!

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen