Nieuws

Nieuwsbrief 30, 30 juni 2023

Nieuwsbrief 30, 30 juni 2023

Nieuwsbrief Vereniging van Oud-Parlementariërs nr. 30, 30 juni 2023


Commissie Rechtspositie over pensioengrondslag

De commissie Rechtspositie van de VOP heeft een brief gemaakt over de pensioengrondslag van Tweede Kamerleden. Deze brief is onlangs door het bestuur verstuurd aan het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers, dat onder leiding staat van Alexander Rinnooy Kan. Tijdens een eerdere kennismakingsbijeenkomst met het college is afgesproken dat de VOP informatie zou geven over de ongewenste ongelijkheid in de pensioengrondslag van oud-leden van de Tweede Kamer. In de brief wordt dit toegelicht en wordt gevraagd aan het Adviescollege deze kwestie te agenderen en zo mogelijk daarover advies uit te brengen.De brief is voor leden in te zien op de website via deze link.

Afsprakenkader met Tweede Kamer vernieuwd

Het bestuur van de VOP heeft een nieuw afsprakenkader met de Tweede Kamer  afgesproken. In dit afsprakenkader zijn de VOP en de Tweede Kamer overeengekomen welke facilitaire en ambtelijke ondersteuning de VOP krijgt. Het nieuwe afsprakenkader was nodig omdat de huidige afspraken liepen tot 1 november 2023. De nieuwe afspraken hebben geen  gefixeerde einddatum, maar zijn geldig tot wederopzegging. Het bestuur van de VOP is verheugd met de nieuwe afspraken die een goede ondersteuning van de activiteiten van de vereniging mogelijk maken. Het afsprakenkader is op de website via deze link voor leden in te zien. 

Nestor 114

Door drukke werkzaamheden bij de vormgeving- en reproafdeling van de Tweede Kamer is de verschijning van Nestor 114 iets verlaat. U zult de nieuwe Nestor in de loop van volgende week ontvangen.

Huis van ons allemaal

De partners van de stichting Document voor een Monument  ontwikkelen – in een publiek-private samenwerking – een  innovatief explorium over en bij het Binnenhof. Explorium  Binnenhof wordt opgezet als duurzame (inter)nationale  publiekstrekker en ambieert een AAA-locatie in het Haagse  Museumkwartier. Wil u meedenken om te achterhalen wat  Explorium Binnenhof relevant maakt in het kader van de  (inter)nationale bezoekers van de Hofstad, en in het kader  van de toekomst van onze democratie in het bijzonder? Ga  dan naar deze website.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven staat als lid van de V.O.P.  Wilt u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangen? Beantwoord deze mail dan met in  het onderwerpvak: uitschrijven. Reacties naar p.vdkraan@tweedekamer.nl