Nieuws

Nieuwsbrief 34

Nieuwsbrief 34

Een goed 2024!

Het bestuur van de VOP wenst u allen een goed en gezond 2024!

Uitnodiging ledenbijeenkomst bij Artsen zonder Grenzen

Op 25 januari 2024 is er een ledenbijeenkomst bij Artsen zonder Grenzen in Amsterdam. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.00 uur. Het bestuur nodigt u allen van harte uit. De uitgebreide uitnodiging is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

Overledenen

Dick Tommel

VOP-lid en oud-lid van de Tweede Kamer Dick Tommel is op 13 december 2023 in Utrecht overleden. Hij is 81 jaar geworden. Politiek actief was hij van 1981-1998. In de Tweede Kamer vertegenwoordigde hij D66. Zijn portefeuilles waren milieubeleid, ontwikkelingssamenwerking, energie en landbouw en hij was ook enige tijd financieel woordvoerder. In het eerste kabinet-Kok werd hij staatssecretaris van Volkshuisvesting. Gedurende zijn ambtsperiode voltooide hij de door zijn voorganger Heerma begonnen herzieningsoperatie op het gebied van de financiering van de woningbouw. Van huis uit was hij scheikundige, een fervent schaker en ook voorzitter van de schaakbond.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen