Overledenen

Joris Schouten

Op 3 juli 2021 is Joris Schouten overleden op 94-jarige leeftijd. Hij was negen jaar Eerste Kamerlid voor het CDA en kreeg bekendheid als bestuurder van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond en van zijn radiopraatjes voor de KRO. Hij hield zich vooral met landbouw bezig en daarnaast voerde hij geregeld het woord over waterstaat en Koninkrijksaangelegenheden.

Eric Balemans

Op 2 juli 2021 is op 59-jarige leeftijd Eric Balemans overleden. Hij was twee periodes (1998-2002 en 2003-2006) Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarna was hij Statenlid in Utrecht, wethouder van Stichtse Vecht en sinds januari 2021 in Wijk bij Duurstede. Als Tweede Kamerlid hield hij zich met name bezig met defensie (personeel) en was hij lid van de commissie die onderzoek deed naar het beleid rond uitzending van militairen in vredesmissies.

VOP-lid Steef Weijers

VOP-lid en oud-Kamerlid Steef Wijers is op 27 mei 2021 in Ootmarsum overleden. Hij is twee periodes lid geweest van de Tweede Kamer, van 1970-1972 en 1975-1989. In de jaren daartussen was hij leraar maatschappijleer. Hij bekleedde dat Kamerlidmaatschap namens de KVP en het CDA. Hij was ook lid van Provinciale Staten van Overijssel, van 1973 tot 1978. Zijn wortels lagen in de katholieke vakbeweging. Hij was woordvoerder over sociale zaken, ambtenarenzaken, pensioenen en volksgezondheid. In 1982 was hij nauw betrokken bij het opstellen van de sociale paragraaf in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I. In 1986-1989 was Weijers ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar bouwsubsidies. Hij is in Hillegom in de bollenstreek geboren in 1929. Niettemin stond hij bekend als een echte Twent. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en was hij actief in organisaties van ouderen. Steef Wijers is 91 geworden.

Ad de Jager

Op 18 mei is Ad de Jager overleden. Hij maakte deel uit van de Eerste Kamerfractie van de VVD van 1995-2003, waar hij hoofdzakelijk optrad als onderwijsdeskundige. Zijn loopbaan buiten het parlement begon  als leraar in het beroepsonderwijs. Hij was daarna onder meer onderwijsinspecteur, onderwijsadviseur op de Antillen en interim-directeur van het Rijksopleidingsinstituut. Hij werd 82 jaar.

Meindert Leerling
 
Op zondag 9 mei 2021 is Meindert Leerling overleden op de leeftijd van 85 jaar. De heer Leerling was van 1981 tot 1994 fractievoorzitter van de RPF in de Tweede Kamer. Vanaf 1985 was dat een eenmansfractie. De RPF was een voorloper van de ChristenUnie. Meindert Leerling was medeoprichter van de Evangelische Omroep.  

 Hans van Baalen

Hans van Baalen, oud-lid van de Tweede Kamer en het Europarlement is op 29 april 2021 overleden op de leeftijd van 60 jaar. Van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 was hij lid van de Tweede Kamer en van 2009 tot 2019 lid van het Europees Parlement.
Hij richtte zich met name op buitenlandse zaken en defensie. In 2015 en later trad hij op als schaduwrapporteur met verslagen over de betrekkingen met China, Rusland, Oekraïne, het buitenlands- en defensiebeleid en het nabuurschapsbeleid. Bekendheid verwierf hij onder meer toen hij in 2014 als Europarlementariër samen met partijleider Guy Verhofstadt zijn steun uitsprak aan pro-Europese demonstranten op het Maidanplein in Kiev (Oekraïne). Van 21 november 2015 tot zijn overlijden was Van Baalen partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). In het juninummer van Nestor is een In Memoriam van Hans van Baalen opgenomen.