Artikelen

Leven na het parlement: Foort van Oosten

Foort van Oosten

Leven voor, in en na het Parlement

 

Aan het woord: Foort van Oosten (een van de jongste leden van de V.O.P.)

Foort van Oosten (43, jurist) was van sept. 2012 tot februari 2019 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Nu is hij al ruim 2 jaar burgemeester van de gemeente Nissewaard (Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven, Spijkenisse en Zuidland). Deze gemeente bestaat nu 5 jaar.

 

In de Tweede Kamer had ik het zeer naar mijn zin! Het was een mooie tijd en ik had interessante woordvoerderschappen: Justitie (o.a. strafrecht, drugs,  familierecht), Binnenlandse Zaken en het Koninklijk Huis. Via diverse onderwerpen had ik contacten met gemeenten, met burgemeesters. Dat sprak mij aan en ik werd er ook door geïnspireerd. Ja, en op enig moment zag ik dat er een vacature was voor een burgemeester in een gebied dat ik van vroeger kende, waar familie woonde. De sollicitatie verliep goed en na een paar maanden volgde tot mij vreugde de benoeming.
Mijn tussentijds vertrek uit de fractie heeft geen wrevel of zo gegeven. Toen de Gemeenteraad voor mij had gekozen heb ik natuurlijk eerst mijn fractievoorzitter daarvan op de hoogte gesteld. Mijn werk heb ik vervolgens netjes afgerond.
 
Nog net op ‘gewone manier’ contact

Het burgemeesterschap is een mooie, veelzijdige functie. In het begin heb ik mij vooral gericht op het leren kennen van de gemeente: de mensen, bedrijven, organisaties en zeker ook de cultuur/mentaliteit en wat mensen in Nissewaard bezig houdt. Ik heb geluk gehad dat ik een jaar voor de Covid-19 hier kwam werken; ik kon nog op een ‘gewone manier’ contact hebben met mensen! Juist de combinatie van persoonlijke contacten en bestuurlijk werk spreekt mij zeer aan. Het samenspel in het college en met de raad is interessant en ligt mij. De waardevolle persoonlijke contacten mis ik nu erg! Het leuke van Nissewaard is dat het een jonge gemeente is, die zich nog moet profileren. Promotie van de gemeente is een belangrijk thema waar ik mij mee bezig houd, naast natuurlijk openbare orde en veiligheid.
 
Burge’meester’ en –‘vader’?

Van het ambt van burgemeester had ik tevoren een redelijk beeld. In Schiedam ben ik lid geweest van de gemeenteraad en fractievoorzitter, en een jaar wethouder. Daardoor ken je de functie en rollen die bij een burgemeesterschap horen. Hoewel het toch anders is als je deze functie zélf uitoefent. Of ik nu meer een burgemeester ben dan een burgervader, het onderscheid dat Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) onlangs maakte, weet ik niet. Juist de combinatie van beide probeer ik te zijn. Mensen opzoeken die een kroonjaar vieren, doe ik met veel plezier. Op die manier hoor je vaak interessante meningen, ook van aanwezige familieleden. Aan de andere kant is een goede verhouding met de wethouders en raadsleden essentieel, en wel zo dat zij jou de ruimte gunnen om bijvoorbeeld het wat anders aan te pakken of anders te doen dan gebruikelijk, of om eens een foutje te maken. Dat kan alleen als de onderlinge verhoudingen plezierig zijn.
Inderdaad is het opvallend dat het college uit enkel mannen bestaat. Ook de gemeentesecretaris is een man. Dat is wel toeval. Mijn voorganger was een vrouw en in het vorige college zaten ook vrouwen. Vast in de toekomst ook wel weer eens, hoewel het mij op zich niet uitmaakt. Bestuurlijke kwaliteit en goed kunnen samenwerken is voor mij het belangrijkste. Overigens ga ik natuurlijk niet over wie wethouder wordt. Dat is aan de politieke partijen zelf.
 
Probeer zo veel mogelijk uit je zelf te halen

Ja, dat kan wel dat ik vanaf 2002 lid ben van de VVD. Het was in ieder geval rond mijn afstuderen (Rechten te Leiden). Toen ik in Schiedam kwam wonen met mijn vrouw ben ik langzamerhand politiek actief geworden. In 2007 werd ik raadslid, daarna wethouder en vervolgens lid van de Tweede Kamer. Bij de gemeenteraad viel ik eerst net buiten uit de boot, maar tussentijds kon ik toetreden tot de fractie. In 2012 kwam ik in de Tweede Kamer in.
De uitgangspunten van de VVD onderschrijf ik nog steeds: Probeer zoveel mogelijk uit jezelf te halen, dat is goed voor je zelf en voor de samenleving. In de gemeentepolitiek speelt dit minder dan op landelijk niveau. Daar gaat het vaak meer om pragmatische afwegingen en beslissingen, en vaak minder om fundamentele zaken.  
 
Initiatiefwetsvoorstellen

Wat mij aantrok in het Kamerlidmaatschap is vooral het bezig zijn met landelijke wetgeving. Dat komt in het nieuws. En als je de kans krijgt om hieraan een steentje bij te dragen, ja dan moet je die grijpen! Bovendien kende ik Den Haag al wel, aangezien ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heb gewerkt. Toch is het wennen in het begin. Kamerlid zijn is ook een vak dat je moet leren. Erg boeiend vond ik het indienen van initiatiefwetsvoorstellen. Samen met andere partijen heb ik meegewerkt aan een aantal initiatiefwetsvoorstellen die zijn ingediend: bijvoorbeeld over de herziening van partneralimentatie, het huwelijksvermogensrecht en het strafbaarstellen van acquisitiefraude.
Het netwerk dat je in de Kamerperiode opbouwt, blijft belangrijk! Dat ervaar ik nu ook weer. Beleid behoeft kennis van de uitvoering en andersom. ‘Oude’ contacten blijven belangrijk voor overleg en afstemming. Op die manier kan je een gemeente zeer van dienst zijn. Dat is wat mij ook aantrekt in de V.O.P.. Netwerken kunnen zo worden versterkt en uitgebreid.
 
Communicatie

Dat merk je ook in deze Coronacrisis. De eerste periode lag de verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bij Aboutaleb. Nu deze verantwoordelijkheid weer aan de gemeenten is overgedragen, ben ik nog meer direct hierbij betrokken. Dat vergt veel afstemming met collega’s van andere gemeenten, bijvoorbeeld - om maar iets actueels te noemen - het bieden van schaatsfaciliteiten. Communicatie is in deze moeilijke tijd essentieel, hoe beperkt deze ook is, helaas. Zo houdt persoonlijk leed van mensen in Nissewaard mij voortdurend alert op de noodzaak van beperkende Covid-maatregelen. Veel doe ik via social media, maar ook bezoek ik bijv. winkelcentra e.d. Je gezicht laten zien en horen van ervaringen van winkeliers maakt mij bewust van de gevolgen. Ook omgekeerd, kan ik door aanwezig te zijn betrokkenheid laten zien en rust creëren.
 
Geen uitstel!

De Tweede Kamerverkiezingen moeten doorgaan, tenzij de cijfers sterk omhoog schieten. Op alle vlakken hebben we voorbereidingen getroffen: voldoende mensen voor de ca. 48 stembureaus, zogenoemde “stem drive-thru’s” zijn gepland, verlenging van stemtermijnen, naast natuurlijk de toegankelijkheid van de stembureaus. Nissewaard bereidt zich goed voor! Uitstel zie ik echt niet zitten. Het is belangrijk recht van mensen om zich te kunnen uitspreken. Een fundamenteel democratisch recht! Dat opzij te zetten kan alleen als het om veiligheids-/gezondheidsredenen echt onmogelijk is!
 

 


DE BESTORMING VAN HET CAPITOOL en oud-parlementariërs
01jun

DE BESTORMING VAN HET CAPITOOL en oud-parlementariërs

De bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar heeft niemand onberoerd gelaten. Bestorming van een parlement is altijd een...

Moet de Tweede Kamer zichzelf onderzoeken?
03mei

Moet de Tweede Kamer zichzelf onderzoeken?

De heren Dijkstra en Van der Meer (Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden) kijken kritisch naar het parlement en de rechterlijke...