Artikelen

Geanimeerde Najaarsbijeenkomst in historisch Leiden

In het fraaie, monumentale, onlangs gerenoveerde en tegelijk verduurzaamde stadhuis van Leiden, vond 20 oktober jl. de Najaarsledenbijeenkomst plaats. Een zeer geanimeerde dag met een aantrekkelijk programma, kan terugblikkend gezegd worden. Na afronding van het kort huishoudelijk deel van de ledenvergadering -zie elders op de website- heette voorzitter Jan Kees Wiebenga, de gastheer van deze dag, burgemeester Henri Lenferink op geestige wijze welkom. Leidens burgervader is inmiddels Nederlands langst dienende burgemeester, vorig jaar voor de vierde keer herbenoemd, memoreerde Wiebenga. Hij herinnerde de aanwezigen eraan dat op het moment van diens eerste benoeming, na het in maart 2003 overtuigend gewonnen Leids burgemeestersreferendum, uitgerekend Johan Remkes minister van BZK was!

Welkom door burgemeester Lenferink

In zijn welkomstwoorden stond Lenferink allereerst stil bij de opknapbeurt en verduurzaming van het historische stadhuis evenals van de stijlvolle raadszaal, waar de samenkomst plaats vond. De hele ICT-infrastructuur en energiehuishouding zijn daarmee weer up-to-date en de energiekosten bovendien nu betaalbaar. Hij refereerde uitdrukkelijk aan een stukje Leidse historie met zijn talloze monumentale gebouwen. De Graven van Holland, die nabij het huidige Gravensteen resideerden, vergat hij niet. Zo was de Pieterskerk als oudste godshuis van de stad onder meer de hofkapel van de Graven van Holland. Leiden was zelfs een oudere vestigingsplaats van deze edellieden dan Den Haag met het ”voor u zo bekende Binnenhof!” Hij signaleerde “voor dit gezelschap” verder dat je vandaag niet alleen ziet dat lokale of regionale politici naar het landelijke niveau doorstromen, maar nu soms ook omgekeerd. Hij noemde als voorbeeld de nieuwe Leidse wethouder Julius Terpstra, tot voor kort CDA Kamerlid. De relatie tot en de unieke plek van de Leidse universiteit in de stad, vergat Lenferink niet. Er zijn periodiek gesprekken met universitaire bestuurders en wetenschappers en men komt elkaar regelmatig tegen; kortom er is een constante uitwisseling van inzichten en ideeën. Die samenwerking komt bijv. mooi tot uiting in Leiden European City of Science 2022: een wetenschaps-festival vol activiteiten, lezingen, workshops, excursies en evenementen “voor iedereen met een nieuwsgierige geest”.

Burgemeester Lenferink heet de VOP welkom


De universiteit nu: kwaliteit onderwijs
01nov

De universiteit nu: kwaliteit onderwijs

Tijdens de ledenbijeenkomst op 20 oktober was de hoofdspreker prof. Joanne van der Leun, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid...

Nederland-Indonesië: Vervolg van een koloniale geschiedenis
29sep

Nederland-Indonesië: Vervolg van een koloniale geschiedenis

  • Nestor

Geëngageerd historisch onderzoek. Al in de 19e eeuw werd sinds de bredere visie van Thomas Raffles (Java, 1811-1816) kritisch gekeken...