Artikelen

Voorjaarsbijeenkomst VOP 10 juni 2022

De ongastvrije entree in de Tweede Kamer (geen geldige Rijkspassen meer!) van de ongeveer 50 deelnemers aan de Voorjaarsbijeenkomst verliep toch nog vrij soepel. De welkomstwoorden van Kamervoorzitter Vera Bergkamp compenseerde ruimschoots de moeizame binnenkomst. Zij gaf uitleg over de inrichting van de tijdelijke (hoe lang is tijdelijk?) plenaire zaal, waarbij het opviel dat naast de Nederlandse, de Europese vlag ontbrak! Ook sprak zij haar ongerustheid uit over de verruwde omgangsvormen in onze nationale vergaderzaal en de wijze waarop zij met het Presidium deze probeert te veranderen. De opening van onze voorjaarsbijeenkomst werd afgerond met een groepsfoto van de Kamervoorzitter te midden van de VOP-leden.

Nadat de -sinds 3-11-`21- 16 overleden leden staande werden herdacht, werden -onder leiding van voorzitter Wiebenga- het verslag van de vorige vergadering en de jaarverslagen vastgesteld, alsmede de leden van de kascontrolecommissie benoemd.

De inleiding van Ruud Koole over de Nederlandse rechtsstaat (zie verslag) werd gevolgd door een levendige discussie.

Na de lunch in het Ledenrestaurant, volgde het bezoek aan het Oranjehotel, waar vicevoorzitter Edmund Wellenstein -wiens vader Mom Wellenstein aldaar als gevangene verbleef-  en medewerker Mark de Witt ons ontvingen en eerstgenoemde een zeer interessante toelichting gaf over de totstandkoming van dit nationaal monument. In het Oranjehotel, de erenaam voor de Scheveningse gevangenis, zaten gedurende WO2 meer dan 25.000 gevangenen, waarvan 250    op de nabije Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd. De indrukwekkende video`s en audioverhalen van voormalige gevangenen en het bezoek aan het cellencomplex, waaronder de dodencel, maakte diepe indruk. Met een oproep om spoedig weer het Oranjehotel -zo mogelijk met(klein) kinderen-te bezoeken, werd in de tijdelijke locatie van Nieuwspoort de Voorjaarsbijeenkomst besloten.

 


Rechter en Politiek: spanning in de democratische rechtsstaat
15jun

Rechter en Politiek: spanning in de democratische rechtsstaat

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst sprak Ruud Koole de leden toe over het onderwerp "Rechter en politiek: spanning in de democratische...

In memoriam Ed van Thijn
13apr

In memoriam Ed van Thijn

  • Nestor

ED. VAN THIJN (16.8.1934 – 19.12.2021) In 1967 werd Ed. van Thijn, 32 jaar oud, op de lijst van de PvdA tot lid van de Tweede Kamer...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen